Pracovněprávní souvislosti

Typy situací, ke kterým může dojít, karanténa a ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, ošetřovné pro OSVČ.