20. 3. 2020

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti u každé osoby.

Rodný list u dětí do 15 let, nebo pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:

  • Potvrzení o studiu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce nebo dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Potvrzení o propuštění z VTOS, zdravotnického zařízení, úřední záznam od PČR apod. (dle druhu žádosti o dávku MOP).

Více informací zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc