Aktuální situace ve Středočeském kraji a na Příbramsku

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice týkající se Středočeského kraje a Příbramska najdete zde: Krajská hygienická stanice

Situace k 1. 7. 2020

Středočeský kraj: 

 Počet nakažených od počátku pandemie       1 199
 Aktuální počet potvrzených onemocnění          124  
 Počet potvrzených vyléčených                           1 051 
 Počet zemřelých na covid-19            24

Příbramsko:

 Počet nakažených od počátku pandemie 53  
 Aktuální počet potvrzených onemocnění                 1  
 Počet potvrzených vyléčených 50  
 Počet zemřelých na covid-19 2  

- Příbram k 30. 4. 2020:  
  (od 1. 5. 2020 na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR již obce nedostávají z KHS informace 
  o počtech osob pozitivních, vyléčených a zemřelých v souvislosti s COVID-19 v dané obci)

 Aktuální počet potvrzených onemocnění                  15  
 Počet potvrzených vyléčených 6  
 Počet zemřelých na covid-19 0