20. 3. 2020

Nařízená karanténa je důvod bránící plnění povinnosti uchazeče o zaměstnání 

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a nemohou plnit své povinnosti vůči Úřadu práce ČR, nahlíží úřad stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po úrazu. V praxi to znamená, že tito klienti musí doložit „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“. ÚP ČR tento důvod uzná jako vážný, bránící klientovi ve spolupráci při zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně vstřícně přistupuje ke klientům i v případě, že pečují o dítě do 10 let kvůli uzavření škol a nemohou tak absolvovat předem stanovené aktivity nebo se nemohou dostavit k osobnímu jednání v určeném termínu. ...

Více informací zde: https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/TZ_karantena_evidovani_uchazeci_brezen2020.pdf/8eb81968-8f3e-5c7d-b6a3-fd574120a466