20. 3. 2020

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

I Zaměstnanci byla nařízena karanténa

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance

- za prvních 14 kal. dní - náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne – nemocenské Dle schváleného Cíleného programu podpory zaměstnanosti bude vyplacená náhrada mzdy zaměstnavatelům plně uhrazena

II Zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným

§ 191 a 192 ZP – důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance za prvních 14 kal. dní

- náhrada mzdy/platu ve výši 60 % RPV* od 15. kal. dne - nemocenské

III Zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu zavření školského zařízení

 ...

Více informací zde: https://pribram.eu/files/post/103413/Pracovne_pravni_desatero_boje_s_koronavirem.pdf