Koronavirus COVID-19 souhrnně

Opatření týkající se Příbrami

Uzavření příbramských škol, opatření přijatá v příspěvkových organizacích, nouzový stav, úprava MHD, úprava MHD, opatření v nemocnici, uzavření MěÚ, parkování zdarma, Zelená linka, dobrovolnictví, uzavření hřbitovů, omezení MHD, nakládání s odpady, zubní pohotovost ...

Obecné informace a kontakty

Důležité kontakty a další zdroje informací.

Přijatá mimořádná opatření

Vyhlášení nouzového stavu, informace o karanténě, uzavření škol, opatření České pošty, povinnost nosit ochranné pomůcky dýchacích cest, vyčlenění času pro nákup potravin pro seniory od 65 let, doručování důchodů, ukončení platnosti občanského průkazu a řidičského průkazu ...

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Typy situací, ke kterým může dojít, karanténa a ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, ošetřovné pro OSVČ ...

Situace ve Středočeském kraji a na Příbramsku

Aktuální informace z Krajské hygienické stanice týkající se Středočeského kraje a Příbramska.

 

 

Zelená linka pomoci města Příbram

Od 18. 3. 2020 jsou v provozu dvě bezplatné telefonní linky.

Linka psychologické pomoci