17. 3. 2020

Zelená linka pro seniory, osoby zdravotně postižené a samoživitele v nouzi

Pomoc potřebným patří mezi priority města. Z tohoto důvodu se zřizuje Zelená linka, na které budou občané moci požádat o pomoc. Bezplatná telefonní čísla budou v provozu od středy 18. března.

Senioři, zdravotně postižení nebo například samoživitelé v nouzi mohou požádat o pomoc, která bude spočívat především v obstarání nákupu základních potravin, hygienických potřeb, vyzvednutí a donášku léků, zajištění potřebné péče. Za tímto účelem byla zřízena Zelená linka, na kterou se mohou potřební občané obrátit a o pomoc požádat.

„Jsme v neustálém kontaktu s Dobrovolnickým centrem ADRA, které tyto služby poskytuje. Abychom netříštili síly několika směry, zřizujeme Zelenou linku, na které budeme sedm dní v týdnu sbírat žádosti o pomoc. Konkrétní potřeby občanů našeho města budou poté vyřizovány ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ přibližuje potřebnost zřízení Zelené linky 1. místostarosta Martin Buršík.

Patříte-li tedy mezi ty, kdo potřebují pomoci, můžete se obrátit na tel. čísla 800 444 401 nebo 800 555 600. Tato Zelená linka bude v provozu sedm dní v týdnu v čase od 8 do 15 hodin. Na tyto linky nelze zasílat SMS zprávy.

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram