12. 5. 2020

Areál Nový rybník se v návaznosti na rozvolňování nařízení vlády v souvislosti s koronavirem otevřel už 11. května, a to jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Otevřené bude také výdejní okénko SeZaM bistra. To vše za přesně daných podmínek, které je zapotřebí dodržovat. 

Dobrá zpráva pro běžce i maminky s dětmi. Celý areál bude veřejnosti otevřen každý den dle standardní provozní doby, tedy od 6:00 do 22:00 hodin, v provozu budou všechna dětská hřiště a sportoviště. „Z hygienických důvodů bude uzavřena pouze ohrada minizoo a prozatím nejsou povoleny ubytovací služby, tedy minikemp. Z důvodu neúplného napuštění rybníka zůstává také prozatím uzavřena půjčovna sportovních potřeb a skluzavka,“ doplňuje informace ředitel SZM Jan Slaba. 

Nový rybník se v současné době stále napouští, nyní je plný zhruba ze dvou třetin. Rybník byl na podzim loňského roku vypouštěn z důvodu realizace plánovaných rekonstrukcí a výlovu rybníka. „Vodu napouštíme od 14. dubna. Vzhledem k velmi nízkým srážkám a také z důvodu nového systému napouštění přes litorální pásmo, přitéká voda do rybníka o něco pomaleji. Nejen díky tomu je však voda mnohem čistější a já věřím, že vydrží v této kvalitě co nejdéle. Pokud bude předpověď počasí příznivější na srážky než doposud, mohl by být rybník napuštěný v průběhu června,“ vysvětluje Slaba. 

V areálu budou nyní platit jistá omezení a je zapotřebí respektovat a dodržovat nastavená pravidla. Opatření se mohou mírně lišit z hlediska využívání areálu. Jiná pravidla budou platit pro sportovce, jiná pro běžného návštěvníka a nejpřísnější budou opatření pro zákazníky bistra. „Sportovce, kteří budou v areálu jen využívat hřiště nebo běhat, nečeká v podstatě omezení téměř žádné. Problém nastává v situacích, kdy se shlukuje více osob, čeká se ve frontě a podobně. Zde je potřeba dodržovat jistá pravidla, jejichž dodržování bude kontrolovat dozor areálu ve spolupráci s Městskou policií, a to už od 11. května,“ upřesňuje Slaba. 

Občerstvení SeZaM bistro bude fungovat formou výdejního okénka bez možnosti využití vnitřních prostor, a to za těchto podmínek: Dodržování minimálního rozestupu 2 metry ve frontě, 1,5 metru při konzumaci s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, konzumace občerstvení nejblíže 10 metrů od výdejního okénka SeZaM Bistra. Používání ochranných pomůcek dýchacích cest je vyžadováno v celém areálu, s výjimkou dětí do 2 let, provozování sportovní aktivity a přímé konzumace občerstvení. Dále je zapotřebí dodržovat minimální odstup 2 metry a shlukování max. 10 osob. Tyto podmínky byly stanoveny na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. 04. 2020. Kompletní podmínky budou zveřejněny s předstihem na webu szm.pb.cz a také u vstupů do areálu. „Prosíme návštěvníky, aby také respektovali zvýšená hygienická opatření ze strany provozovatele, kdy bude během dne probíhat pravidelná desinfekce dětských hřišť, dotykových míst a podobně,“ dodává Slaba.  

I přes nutné zpomalení udržitelného rozvoje areálu se mohou návštěvníci těšit na novinky. K 11. květnu bude dokončena hobití vesnička, litorální pásmo s dobrodružnou naučnou stezkou a u bistra najdou děti novou skluzavku. Hotový je také vstup do vody pro imobilní a rozšíření lávky na ostrůvek.

 

Bc. Miroslava Poláková
Tisková mluvčí
Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, 261 01, Příbram VII
tel. č.: 318 621 384, mob.: 773 041 753
Oficiální webové stránky Sportovního zařízení města Příbram: www.szm.pb.cz
Oficiální FB stránky Sportovního zařízení města Příbram: https://www.facebook.com/szmpribram