1. 3. 2021

Vzhledem k usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území republiky stanovuje Městský úřad Příbram úřední hodiny pro období od 1. 3. do 31. 3. 2021:

pondělí 8.00 - 17.00         středa  8.00 -17.00

Žádáme o dodržování následujících pokynů:

  1. Upřednostněte písemný, elektronický (e-mailem, datovou schránkou) či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné.
  2. Je-li nutná osobní návštěva úřadu, dostavte se k vyřízení záležitosti v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny je nutné si předem domluvit termín.
  3. Dokumenty a jiné písemnosti předávejte pouze prostřednictvím podatelny (pracoviště v ul. Tyršova 108) v pondělí a středu 08:00–17:00, v úterý a čtvrtek 08:00–15:00 a v pátek 08:00–14:30.
  4. Pro úhradu plateb upřednostněte bezhotovostní platební styk. V nutných případech lze zaplatit v pokladně MěÚ v úředních hodinách, upřednostněte platbu platební kartou.
  5. Při návštěvě městského úřadu dodržujte platná hygienická opatření.
  6. Kontakty na zaměstnance jsou dostupné na www.pribram.eu

Základní kontakty – ústředna, podatelna: 318 402 211, 318 402 217, 318 402 258, e-podatelna@pribram.eu

V Příbrami dne 1. 3. 2021 

Ing. Jaroslava Poláková, tajemnice MěÚ

úřední deska