24. 3. 2020

Skončila vám platnost občanského nebo řidičského průkazu?

V době nouzového stavu vyhlášeného na území České republiky je možné se dočasně prokazovat i občanskými průkazy či cestovními pasy, kterým skončila doba platnosti po 1. březnu 2020.

Obdobné opatření platí také u řidičských průkazů. Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla.

Podrobné informace najdete na webu MV ČR