30. 4. 2020

Aktuální kroky České pošty při obnovování standardního provozu pobočkové sítě:

 •              

   

  1. a) Kategorie pošt I. – pošty krizové infrastruktury státu  (73 pošt)

  Zachování stávajícího stavu – tyto pošty budou nadále otevřeny v pracovní dny do 16:00;

  Omezení je plánováno prozatím po dobu nouzového stavu, resp. po dobu, kdy nadále budou identifikována rizika pro plnou funkčnost krizové infrastruktury vlády;

  Vzhledem ke skutečnosti, že některá klientela nemá možnost si do 16:00 hod. vyzvednout uloženou zásilku, jsou tyto pošty otevřeny od 25. 4. 2020 i v sobotu do 12:00, V Praze do 13:00;

  U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů;

  Pošty Praha 1 a Brno 2 (jediné dvě pošty sítě ČP, které jsou standardně otevřeny nepřetržitě po dobu 24h) – budou s platností od 4. 5. 2020 otevřeny do 18:00.

  1. b) Kategorie pošt II. – záložní pošty pro krizovou infrastrukturu státu (135 pošt)

  S platností od 18. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny v původním rozsahu; do 18. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;

  Tyto pošty jsou od 25. 4. 2020 otevřeny i o sobotách do 12:00, v Praze do 13:00;

  U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů;

   

  1. c) Kategorie pošt III., IV. a V. (celkem 2992 pošt; 93,5 % pobočkové sítě → sídlištní pošty, pošty v menších městech a obcích)

  S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena otevírací doba v pracovních dny a o sobotách v původním rozsahu; do 4. 5. 2020 budou tyto pošty otevřeny v pracovní dny do 16:00;

   

  U výše uvedených pošt budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do 9:00 pro obsluhu seniorů;

   

  Česká pošta, s. p. Mgr. Michaela Březinová, MPA manažer útvaru útvar vnější a vnitřní spolupráce Politických vězňů 909/4 Praha 1 tel.: +420 954 302 201 mobil: +420 737 052 329 e-mail: brezinova.michaela.4@cpost.cz