15. 2. 2021

Usnesení vlády č. 125   Vyhlášení nouzového stavu do 28. února

Usnesení vlády č. 126   Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

Usnesení vlády č. 127   Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

Usnesení vlády č. 128   Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Usnesení vlády č. 129   Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády č. 130  Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazených k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

Usnesení vlády č. 131   Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Usnesení vlády č. 132   Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

Usnesení vlády č. 133   Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

Usnesení vlády č. 134   Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

Usnesení vlády č. 135   Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury

Usnesení vlády č. 136   Krizové opatření o provozu krematorií

Usnesení vlády č. 137   Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (Celé znění čestného prohlášení)

Usnesení vlády č. 140   Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

Usnesení vlády č. 141   Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR

Usnesení vlády č. 143   Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách (Celé znění nařízení MZd)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR (Celé znění nařízení MZd + potvrzení o prodělání covid-19)

Zdroj zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-14--unora-2021-186625/