16. 3. 2020

Nemocnice od zítra omezí plánované výkony a vyčlení kapacity na léčbu koronaviru

Od úterý 17. března 2020 omezí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče provádění plánované zdravotní výkony na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány. Účelem tohoto opatření obecné povahy je zajistit dostatečné personální, věcné a technické kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19. ...

Více informací zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/nemocnice-od-zitra-omezi-planovane-vykony-a-vycleni-kapacity-na-lecbu-koronaviru_18746_4107_1.html