11. 9. 2020

S ohledem na zvýšený počet klientů Odběrového centra Covid 19 zdabořského areálu Oblastní nemocnice Příbram dochází počínaje dnem 11. 9. 2020 k dočasnému zrušení zákazu parkování v prostoru heliportu.

 Složky IZS (tedy především záchranáři) vydaly k tomuto kroku souhlasné stanovisko s tím, že v případě potřeby leteckého transportu je možné v lokalitě využít k přistání další dostupná místa.

 Eva Švehlová, DiS.
 tisková mluvčí
 Tel.: 318 402 240 Mobil: 778 533 946 E-mail: eva.svehlova@pribram.eu