21. 10. 2020

Vláda ČR přijala na svém jednání dne 21. 10. 2020 několik krizových opatření.

S účinností ode dne 22. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se

  • I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, s výjimkou nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými apod.
  • II. nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru apod.
  • III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, apod.
  • IV. doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku apod.
  • V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce

       Usnesení vlády č. 1078/2020 

 

 

S účinností ode dne 22. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se

  • I. zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků atd.; přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb; koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení apod.; zakazuje poskytování ubytovacích služeb a pití alkoholu na veřejně přístupných místech.
  • II. omezuje provoz provozovny strav. služeb, provoz hudebních, tanečních klubů, dále činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. apod.
  • III. nařizuje dodržovat vyjmenovaná pravidla v provozovnách, jejichž provoz není zakázán.

      Usnesení vlády č.1079/2020 

 

 

S účinností ode dne 22. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se

  • ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

     Usnesení vlády č. 1080/2020 

Sbírka zákonů