8. 4. 2020

Každý hledá v dnešní nelehké situaci způsoby pomoci, jedním z nich může být veřejná sbírka, kterou vyhlašuje město Příbram.

„Stále více občanů se na nás obrací s dotazem, jakým způsobem by mohli pomoci. Způsobů je několik, skvěle funguje dobrovolnická činnost, řada občanů se zapojila do šití roušek a mnozí by chtěli pomoci i finančně. Z tohoto důvodu město Příbram vyhlásilo veřejnou sbírku určenou na pomoc osobám zasaženým situací spojenou s koronavirem a subjektům, které těmto osobám podporu poskytují,“ uvádí místostarosta Martin Buršík.

Veřejná sbírka byla zahájena 2. dubna 2020 a je vyhlášena na dobu neurčitou.

Číslo osvědčení sbírky je: 050019/2020/KUSK 

Pro účel sbírky byl u České spořitelny zřízen transparentní účet: 90018-521689309/0800.

Pohyby na transparentním účtu můžete sledovat na tomto tomto odkazu

 

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram