12. 5. 2020

Příbramské mateřské školy, dětské skupiny a rehabilitační stacionář byly od 13. března z důvodu koronavirové pandemie uzavřeny. Nyní ředitelé těchto zařízení připravují vše k obnovení provozu.

„S termínem otevření jsme čekali na vydání podmínek Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve kterých je mimo jiné uvedeno, že po dobu pobytu ve školce děti ani učitelky nemusí nosit roušku a počet dětí ve třídě není omezen. S ohledem na vydané podmínky nic nebránilo tomu, aby rada města mohla schválit obnovení provozu zmíněných zařízení s účinností od 11. května. Zde je třeba dodat, že docházka dětí, i předškoláků, je dobrovolná,“ doplňuje informace místostarostka Zorka Brožíková.

Město Příbram pro jednotlivá zařízení zajistilo nákup bezdotykových teploměrů a zároveň připravuje pro první dny provozu desinfekci. 

Soubor hygienických pokynů k provozu školských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020

 

Eva Švehlová, DiS.
tisková mluvčí 
eva.svehlova@pribram.eu
Město Příbram, Tyršova 108, 261 19, Příbram I
tel. č.: 318 402 240
mob.: 778 533 946  

Oficiální FB stránky města Příbrami: https://www.facebook.com/mestskyuradpribram