11. 9. 2020

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 byla rozhodnutím KHS nařízena karanténa jedné třídě, jedné studijní skupině a jednomu žákovi. Pozitivní výsledek testu na výskyt Covid-19 byl prokázán pouze u jednoho žáka, který je bez zjevných zdravotních obtíží. Krajskou hygienickou stanicí byla škole doporučena další běžná opatření, která souvisí s danou karanténou.

Více informací