9. 9. 2020

V úterý 8. 9. byla rozhodnutím KHS nařízena karanténa jedné třídy. Pozitivní test byl prokázán pouze u jednoho žáka, který je zcela bez zdravotních obtíží.

Krajskou hygienickou stanicí nebyla škole nařízena žádná další opatření. Přesto škola zavádí některá preventivní opatření na základě doporučení KHS. 

Podrobné informace ředitelky Kláry Karlíkové