16. 3. 2020

Doporučení osobám starším 70 let nevycházet mimo obydlí 

Vláda ČR

  • I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
  • II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Více informací zde: Doporučení osobám starším 70 let nevycházet mimo obydlí