20. 3. 2020

Dočasné uzavření hřbitovů

Vážení spoluobčané,

už několik z vás se mě ptalo, proč jsme uzavřeli hřbitovy. Označujete tento krok za necitlivý nebo zbytečný. Pokusím se tedy vysvětlit důvody, které k tomu vedly.

Na doporučení všech složek krizového štábu se snažíme omezit přístup na všechna místa, kde by se potencionálně mohli shlukovat lidé. Proto jsou mimo jiné uzamčena i oplocená dětská hřiště. Hřbitovy sice obecně nebývají místem s vysokou koncentrací osob (vyjma dušičkové doby), nicméně tím, jaký panuje stav, mohli by se do nich začít více stahovat lidé (a to i včetně nepřizpůsobivých).

Starší lidé mají dle všech doporučení zůstávat doma a nevycházet. Je obecnou pravdou, že na hřbitovy chodí větší procento právě starších spoluobčanů. Tím, že jsou hřbitovy uzavřené, nevzniká pro ně motivace opouštět domov, a vystavovat se tak riziku nákazy.

Jedním z důvodů je i vytížení Městské policie a personální podstav v Technických službách. Mnoho zaměstnanců je nuceno zůstávat doma s dětmi, které nemohou do základních nebo mateřských škol. Uzavřením hřbitovů umožníme pracovníkům Městské policie a Technických služeb plnit jiné, v tuto chvíli významně důležitější úkoly, než je ostraha, úklid a údržba hřbitovů.

Je mi úplně jasné, že je tohle opatření nepříjemné a zasahuje citlivě do životů našich občanů. Přesto vás prosím, snažte se pochopit, proč děláme to, co děláme. Nechceme lidi omezovat, chceme je chránit.

Jakmile se situace jen trochu zlepší, hřbitovy se částečně otevřou – například na víkendy atp. Do té doby, prosím, věnujte svým zesnulým vzpomínku z bezpečí domova.

Za vzniklé komplikace se omlouvám.

Jan Konvalinka, starosta

Hřbitovy jsou od 29. 3. 2020 do odvolání pro veřejnost otevřeny vždy v út a čt od 8.00 do 17 h.

V tento čas budou hřbitovy otevřeny také v neděli 12. 4. 2020.

Aktuální informace zde: https://www.ts-pb.cz/sprava-hrbitova/