24. 4. 2020

Od pondělí 27. dubna se brány Svaté Hory za jistých omezení znovu otevřou veřejnosti. Mše svaté je však možné z níže uvedených podmínek navštívit již od sobotní odpolední mše 25. dubna v 17.00 hodin, která je s nedělní platností. Níže, prosím, pečlivě čtěte podrobnosti a podmínky vstupu.

Vstup na bohoslužby bude možný pouze jejich účastníkům vždy 30 minut před zahájením bohoslužby Pražskou branou, a to pouze do dosažení maximálního možného počtu účastníků (do 15 osob Bazilika + 15 osob Korunovační oltář vč. kněze, varhaníka, kostelníka). Během bohoslužeb bude areál uzavřen. Vstup na bohoslužby vzhledem k tomu bude možný pouze před jejich začátkem a odchod až po jejich skončení. Zachovávání hygienických nařízení je samozřejmostí. Vstup pouze s rouškou!

Pořad bohoslužeb bude dočasně doplněn o dvě nedělní mše následovně:

Mše svaté v pondělí až sobotu: 7.00, 9.00, 17.00 hodin
Mše svaté s nedělní platností: sobota v 17.00 hodin, neděle v 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 (+ nešpory) a 18.00 hodin

Zpovědní služba je (do vyčerpání povolené kapacity prostor) zajištěna.

V bazilice se netopí! Věřící nad povolenou kapacitu baziliky budou mít možnost bohoslužbu sledovat od Korunovačního oltáře, kam jim bude zanesena eucharistie. Přijďte velmi teple oblečeni! Toalet není možno využít. Nevstupujte s jakýmikoli příznaky onemocnění dýchacích cest nebo při podezření, že jste nakaženi!

Vícečlenné skupiny, zejména mnohačlenné rodiny, prosíme o předběžnou telefonickou konzultaci, kterou mši by bylo z kapacitních důvodů vhodnější využít. Kontakt: +420 731 619 668.

Areál bude veřejnosti přístupný pondělí až sobota 10.00 až 16.00 hodin. V této době bude otevřena i prodejna a svatohorské schody. V neděli a mimo výše uvedený čas bude do areálu vstup možný pouze z důvodu návštěvy bohoslužeb. 

Podmínkou vstupu do areálu i prodejny je zachování stávajících celostátních hygienických pravidel (vstup pouze s rouškami, maximálně ve dvojicích, zachování odstupů atd.). Při vstupu na bohoslužby je nutné desinfekce rukou. Účastníci bohoslužeb smí sedět v lavicích po jednom, se zachováním povinných odstupů.

Děkujeme za pochopení a respektování dočasných omezení provozu.

Martina Jechortová 
Svatá Hora 591, Příbram II.
tel.: +420 731 619 800, +420 318 429 943

ex.dum@svata-hora.cz

www.svata-hora.cz

https://svata-hora.cz/pro-navstevniky/jak-se-k-nam-dostanete/